•  آدرس :استان مرکزی ، اراک ، کیلومتر ۴۰ جاده اراک – سلفچگان ، شهر جدید امیرکبیر
  •  تماس با ما :۳۳۵۵۲۹۹۶-۳۳۵۵۲۹۷۱(۰۸۶)
  • سامانه پیامکی : ۳۰۰۰۸۹۰۶
  •   نمابر: ۳۳۵۵۲۹۰۰(۰۸۶)
  •  پست الکترونیکی :support@amirkabir-ntoir.gov.ir