امام خمینی (ره): هیچ گاه از کارها مأیوس نشوید چون همه چیز یک دفعه درست نمی شود، و کارهای بزرگ باید به تدریج صورت گیرد

اطلاعیه و اخبار

دیدگاهتان را بنویسید