امام على عليه ‏السلام فرمودند:

خداوند مرا پيشواى خلق خود قرار داد. از اين رو، بر من واجب كرد كه درباره خودم و خورد و خوراك و پوشاكم همانند مردمان تنگدست

باشم تا نادار به نادارى من تأسى جويد و توانگر را توانگرى‏اش به طغيان و سركشى نكشاند.

[بحار الأنوار : ۴۰ / ۳۳۶ / ۱۷]

اطلاعیه و اخبار

دیدگاهتان را بنویسید