به اطلاع ساکنین شهر جدید امیرکبیر میرساند

درخصوص اعلام آمار دانش آموزان (دختر وپسر  ) در مقاطع چهارگانه تحصیلی (ابتدایی ومتوسطه )به اداره آموزش و پرورش ناحیه یک به منظور ساماندهی درسال تحصیلی آینده هرچه سریعتر به دفتر مدرسه دکتر حسابی مراجعه ونام نویسی نمائید .

ضمنا بعد از تعطیلی مدارس فقط چهارشنبه ها صبح مدرسه باز است.

اطلاعیه و اخبار

دیدگاهتان را بنویسید