رمضان ماهى است که ابتدایش رحمت و میانه ‏اش مغفرت و پایانش اجابت است.

ماه برکت بهار قرآن مبارک باد

اطلاعیه و اخبار

دیدگاهتان را بنویسید