1 – طریقه شرکت در مزایده، مناقصه در شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر به چه شکل می باشد؟

به اطلاع می رساند جهت شرکت در مزایده ها و مناقصه های شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمائید .

۲ – تحویل قرارداد مسکن مهر(۵ برگی) به چه صورت می باشد ؟

به اطلاع می رساند قراردادهای مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر در سه نسخه می باشد، که یک نسخه آن به مالکان مسکن مهر پس از تهیه و تحویل مدارک  ذیل به واحد مسکن مهر و میز خدمت  تحویل داده می شود

۱٫۲- تسویه حساب از شرکت های سازنده.

۲٫۲- اصل پرینت حساب به تاریخ روز از حساب واریزی متقاضی(حساب شماره ۳۲) .

۲٫۳- کپی کارت اقساط.

۲٫۴ – تکمیل فرم تحویل قرارداد ۵ برگی.

۳ – جهت اخذ انشعابات واحد چه اقداماتی لازم می باشد؟

۱٫۳- جهت دریافت کنتور آب ابتدا  متقاضیان محترم تقسیط واحد خود را انجام داده و سپس با داشتن کارت اقساط به واحد انشعابات شرکت عمران مراجعه پس از ثبت نام در واحد مذکور منتظر دریافت کنتور باشند .

۲٫۳- جهت دریافت کنتور برق ،نصب درب حیاط توسط شرکت سازنده الزامی بوده ، همچنین متقاضیان محترم تقسیط واحد خود را انجام داده و سپس با داشتن کارت اقساط به واحد انشعابات شرکت عمران مراجعه پس از ثبت نام در واحد مذکورمنتظر دریافت کنتور باشند .

۳٫۳- جهت دریافت کنتور گاز ، نصب درب حیاط توسط شرکت سازنده الزامی بوده ، پس از تهیه پکیج توسط متقاضی با پیمانکار گاز تماس گرفته و منتظر دریافت کنتور باشند .

۴- جهت خرید زمین های واحد مسکن مهر چه اقداماتی لازم می باشد؟

۱٫۴- متقاضیان محترم جهت خرید زمین های مسکن مهر می توانند به صورت نقد و اقساط اقدام کنند که پس از تسویه حساب از شرکت سازنده به واحد حقوقی و املاک مراجعه و ابلاغیه زمین خود را دریافت نمایند .

۲٫۴ – جهت پرداخت اقساط زمین

۱٫۲٫۴ –  مراجعه به امور مالی شرکت عمران امیرکبیر و دفتر شرکت عمران در شهر مهاجران و پرداخت با دستگاه کارت خوان

۲٫۲٫۴ –  مراجعه به امور مالی- اخذ شماره شبا و شناسه پرداخت و پرداخت از طریق بانک

۵ – نحوه پرداخت سپرده شرکت در مزایده و مناقصه شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

۱٫۵ – اخذ شماره حساب مربوطه از امور مالی و مراجعه به بانک

میز خدمت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.