بدینوسیله به اطلاع همشهریان محترم می رساند: جناب آقای دکتر طهماسبی روز یکشنبه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۷ به علت ماموریت کاری ایشان به تهران به روز سه شنبه مورخ ۹/۱۱/۹۷ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ موکول گردید.

اطلاعیه و اخبار

دیدگاهتان را بنویسید