به اطلاع متقاضیان مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر می رساند ؛سری  هفتم قراردادهای دریافت شده از شرکت های سازنده در لیست ذیل اعلام میگردد.

قرارداد 

اطلاعیه و اخبار

دیدگاهتان را بنویسید