به اطلاع متقاضیان مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر می رساند ؛سری ششم  قراردادهای دریافت شده از شرکت های سازنده در لیست ذیل اعلام میگردد.

قرارداد

 

اطلاعیه و اخبار

دیدگاهتان را بنویسید