امضا یادداشت تفاهم نامه شهر جدید امیرکبیر با شرکت سرمایه گذاری مسکن برای مشارکت در محله سازی سایت ۹۸ هکتاری محله یک در شهر جدید مهاجران روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۹ در حضور جناب آقای مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر  و مدیرعامل شهرهای جدید و مدیرعامل محترم هلدینگ شرکت سرمایه گذاری مسکن

اطلاعیه و اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.