به اطلاع متقاضیان مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر می رساند ؛سری چهارم قراردادهای دریافت شده از شرکت های سازنده در لیست ذیل اعلام میگردد.

قرارداد 

اطلاعیه و اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.