به اطلاع متقاضیان مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر می رساند ؛سری دوم قراردادهای دریافت شده از شرکت های سازنده در لیست ذیل اعلام میگردد

قرارداد ۲

 

 

 

اطلاعیه و اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.