مزایده و مناقصه های شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

جهت اطلاع بیشتر در مورد مزایده و مناقصه ها شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر میتوانید از طریق صفحه تماس با ما با ما در ارتباط باشید .

فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور

شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی (انجام مطالعه و طراحی جداسازی شبکه آب شرب و … ادامه مطلب

فراخوان ارزیابی کیفی (انجام مطالعه و تهیه طرح مرحله اول و دوم آماده سازی محله ۳ شهر امیرکبیر

شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد ، فراخوان ارزیابی کیفی (انجام مطالعه و تهیه طرح مرحله اول و … ادامه مطلب

فراخوان ارزیابی کیفی (انجام مطالعه و تهیه طرح مرحله اول و دوم آماده سازی محله ۲ شهر مهاجران )

شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد ، فراخوان ارزیابی کیفی (انجام مطالعه و تهیه طرح مرحله اول و … ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شبکه آب و فاضلاب شهر جدید امیرکبیر

شرکت عمران شهر جدیدا میرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شبکه آب و فاضلاب شهر جدید … ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری شبکه آب و فاضلاب شهر جدید امیرکبیر

شرکت عمران شهر جدیدا میرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری شبکه آب و فاضلاب شهر جدید … ادامه مطلب

فراخوان عمومی فروش ۲۶ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران

شرکت عمران شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر تعداد ۲۶ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم واقع در منطقه ۱۰ شهر … ادامه مطلب

فراخوان عمومی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر