کل رکوردها : 1
تعداد در صفحه :
1
2
3
16:00:00_1396/01/26
ثبت نام متقاضیان مسکن مهر ویلایی
فرم مربوط به درج اطلاعات پروژه ها و مدارك مورد نياز در پايگاه اطلاع رساني( سايت اينترنتي)
تاریخ ثبت :
16:00:00_1396/01/26
ثبت نام متقاضیان مسکن مهر ویلایی

پيوست شماره (1)
فرم مربوط به درج اطلاعات پروژه ها و مدارك مورد نياز در پايگاه اطلاع رساني( سايت اينترنتي)
‹‹اطلاعيه››
اداره کل راه و شهرسازی استان.... /بنیاد مسکن انقلاب اسلامي استان..../شرکت عمران شهر جدید .... در اجرای دستورالعمل اجرائی تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 151974/ت 52160 مورخ 19/11/1394 هیات محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر ساخته شده يا در دست احداث با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضيان واجدشرایط، معرفي و اعلام مي نمايد. متقاضیانی که تمایل به ثبت نام در پروژه های اعلامی را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 29/02/1396 با تكميل و تسليم فرم تقاضاي ثبت نام (به شرح زير) و ساير مدارک مورد نياز اعلامی، به نشاني قيد شده در رديف هر يك از پروژه هاي مورد تقاضا در ليست ذيل، مراجعه نمایند.
الف) شرایط متقاضي:
- افراد متاهل یا سرپرست خانوار یا زنان خودسرپرست (دارای حداقل 35 سال سن) که از تاریخ 22/11/1357 از امکانات دولتی (زمین مسکونی یا واحد مسکونی) استفاده نکرده باشند.
ب) مدارک موردنیاز:
- ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر و تسليم كپي تمام صفحات شناسنامه ها و پشت و روي كارت هاي ملي
- ارائه اصل مدارک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تکفل و تسليم كپي آن
- تکمیل و تسليم فرم تقاضاي ثبت نام متقاضیان (به شرح ذيل)
- ارائه معرفي نامه از شركت تعاوني (پس از تاييد اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر واريز وجه مورد نظر توسط متقاضي) يا خودمالك در صورت انتخاب از پروژه هاي تعاوني ها يا خودمالكين
ج) فرم تقاضاي ثبت نام متقاضي: مطابق پيوست شماره (3) درج گردد.
توجه:
1. ثبت نام متقاضی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان/بنیاد مسکن انقلاب اسلامي استان/شرکت عمران شهر جدید ذيربط از طريق سامانه ثبت نام و واگذاري، صرفاً پس از واريز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضي در مهلت مقرر، قطعي محسوب مي شود.
2. متقاضي بايد در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب نزد بانك عامل اقدام و ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعلام، حسب مورد به ميزان حداقل 50% (پنجاه درصد) مبلغ تقريبي آورده نقدي را به آن حساب واريز و مابقي سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نمايد. در پروژه هاي با پيشرفت فيزيكي بالاي 50 درصد، مبلغ آورده متقاضي متناسب با پيشرفت فيزيكي خواهد بود.
3. قيمت نهايي براي تسويه حساب بر اساس قيمت تمام شده اي است كه در هر مورد توسط متوليان مسكن مهر (مطابق دستورالعمل هاي مرتبط) در نقاط مختلف اعلام مي شود.
ليست مشخصات پروژه هايي كه كل يا بخشي از واحدهاي آن ها فاقد متقاضي است. (مبالغ به ميليون ريال)
--------------------------------------------------------------------------------------
پروژه بنیان بتن (شهر جدید امیرکبیر)
کد پروژه : 195571
نوع طرح : سه جانبه
تعداد کل واحد پروژه : 450
تعداد واحد فاقد متقاضی : 70
حدود درصد پیشرفت فیزیکی پروژه : 80 %
مبلغ برآوردی تقریبی آورده متقاضیان : 430 میلیون ریال
آدرس دقیق پروژه : شهر جدید امیرکبیر
محل مراجعه جهت ثبت نام : نشانی : شهر جدید امیرکبیر، ساختمان شرکت عمران
------------------------------------------------------------------------------------------------
پروژه مشهد کوثر (شهر جدید امیرکبیر)
کد پروژه : 721020
نوع طرح : سه جانبه
تعداد کل واحد پروژه : 431
تعداد واحد فاقد متقاضی : 130
حدود درصد پیشرفت فیزیکی پروژه : 85 %
مبلغ برآوردی تقریبی آورده متقاضیان : 430 میلیون ریال
آدرس دقیق پروژه : شهر جدید امیرکبیر
محل مراجعه جهت ثبت نام : نشانی : شهر جدید امیرکبیر، ساختمان شرکت عمران
------------------------------------------------------------------------------------------------
پروژه کران کاو (شهر جدید امیرکبیر)
کد پروژه : 720972
نوع طرح : سه جانبه
تعداد کل واحد پروژه : 250
تعداد واحد فاقد متقاضی : 50
حدود درصد پیشرفت فیزیکی پروژه : 85 %
مبلغ برآوردی تقریبی آورده متقاضیان : 430 میلیون ریال
آدرس دقیق پروژه : شهر جدید امیرکبیر
محل مراجعه جهت ثبت نام : نشانی : شهر جدید امیرکبیر، ساختمان شرکت عمران
------------------------------------------------------------------------------------------------
پیام مدیر عامل
مهندس حمید حیدری
امروز
امروز
مصادف با
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
* محاسبات بصورت تقریبی می باشد *
نظر سنجی
نظر شما در باره عملکرد پورتال جدید شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر اراک چیست؟
آمار بازدید سایت
تعداد بازدید :
١٩٩,۴٩١
بازدیدکنندگان امروز :
١٨
بازدیدکنندگان دیروز :
١٣۶
بازدیدکنندگان ماه :
٣,٠١۴
آمار ماه گذشته   :  
لینکهای مرتبط
aaa