منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
درباره شهر مهاجران

درباره شهر مهاجران

به منظور استقرار مناسب جعمیت شهری با توجه به تامین خدمات مورد نیاز شهری و به منظور جلوگیری از رشد بی رویه شهرها و همچنین جلوگیری از ایجاد حاشیه نشینی و بروز عوارض ناگوار اقتصادی و فرهنگی ناشی ازآن در جوار شهرهای بزرگ که مشکل مسکن به شکل حادتر در آن بروز می نماید و نیز برای جلوگیری از توسعه لجام گسیخته کلان شهرها وزارت راه و شهرسازی به منظور نیل به اهداف تعریف شده خود پیشنهاد ایجاد شهرهای جدید را به هیات محترم دولت ارائه نمود که با تصویب آن گامی مثبت در پیشبرد اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی برداشته شده و برای تعیین جایگاه قانونی شهرهای جدید پیشنهاد قانون ایجاد شهرهای جدید به هیات دولت تسلیم و در تاریخ ۶/۱۰/۸۰ در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و در ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ به تائید شورای محترم نگهبان رسید و با توجه به اینکه اعضای مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید از وزرای محترم راه و شهرسازی،امور اقتصادی ودارایی،نیرو،راه و ترابری،دادگستری،کشور تشکیل شده است.
گام بلندی در استحکام جایگاه شهرهای جدید کشور و تکلیف دستگاهای دولتی و عمومی در استقرار و خدمات رسانی در اینگونه شهرها مانند سایر شهرهای کشور برداشته شد که در اجرای این برنامه شهر جدید مهاجران در ۲۵ کیلومتری غرب شهر اراک در زمینی به مساحت ۱۱۲۸ هکتار در شمال جاده اراک ـ بروجرد و در مجاورت پالایشگاه و پترو شیمی و نیروگاه حرارتی برق ایجاده شده است.
این شهر به منظور دستیابی به اهدافی همچون تامین نیازهای سکونتی کارکنان پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه،تامین فضای زیستی صنایع جانبی، جذب سرریز شهر اراک، تامین خدمات پایه مجموعه سکونت گاههای پیرامون و رفع محدودیت توسعه کالبدی شهر اراک برنامه ریزی و طراحی گردیده و فعالیتهای اجرایی این شهر از سال ۱۳۷۱ شروع شده و اکنون نیز ادامه دارد.
این شهر به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای اهمیت ویژه منطقه ای می باشد و همجواری با شریانهای ارتباطی مانند بزرگراه سراسری شمال ـ جنوب کشور و شبکه سراسری راه آهن موقعیتی مناسبی را برای این شهر جدید به وجود آورده است.قابلیتهای کشاورزی و صنعتی منظقه نیز تاکیدی بر استعدادهای توسعه شهر جدید مهاجران می باشد این شهر در میان شهرهای جدید که طی برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مطالعات و اقدامات آنها شروع گردیده تنها شهری است که همزمان با پیشرفت مطالعاتی و فیزیکی آن سه قطب عظیم صنعتی در جوار آن تاسیس گردیده و از نظر تامین اشتغال ساکنین در آینده هیچگونه مشکلی نخواهد داشت . شهر جدید مهاجران هم اکنون دارای ۱۴۰۰۰ نفر جمعیت است و قابلیت پذیرش ۶۰۰۰۰ نفررا دارا می باشد و دارای بیش از ۵۰۰ آپارتمان و حدود ۴۰۰۰واحد ویلایی می باشد.