منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
چارت سازمانی

 

دکتر طهماسبی

سرپرست و عضو هیات مدیره


مهندس حمید حیدری

عضو هیات مدیره


حمید سعیدی

عضو هیات مدیره و معاون فنی و اجرایی

 


حمید کریمی

معاون مسکن و شهرسازی


علی احمری

معاون اداری و مالی


مرتضی دهقانی

رئیس اداره حراست


مهرزاد امجدی

رئیس اداره فنی و اجرایی


علی اکبر خدیمی

رئیس اداره روابط عمومی