منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
چارت سازمانی

 

دکتر فرامرز طهماسبی

سرپرست و عضو هیات مدیره


حسین قربانزداه پاشا

عضو هیات مدیره


حمید سعیدی

عضو هیات مدیره و معاون فنی و اجرایی

 


حمید کریمی

معاون مسکن و شهرسازی


علی احمری

معاون اداری و مالی


مرتضی دهقانی

رئیس اداره حراست


مهرزاد امجدی

رئیس اداره فنی و اجرایی 


علی اکبر خدیمی

رئیس اداره روابط عمومی


مجتبی تاج آّبادی

رئیس اداره اداری و مالی


علیرضا حران اف

مسئول امور حقوقی و املاک