منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
خدمات و فرایند ها

شناسنامه خدمات ابلاغی

شناسه خدمات


مدارک لازم جهت ثبت نام واحد های ویلایی مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر

  1. حضور متقاضی در شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

  2. درخواست کتبی متقاضی و ثبت در دبیرخانه

  3. کپی کارت ملی متقاضی و همسر (پشت و رو )

  4. کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی و همسر


مراحل پیگیری ثبت نام :

  1. پس از گذشتن ۳ روز کاری برای متقاضیان پیامک با عنوان شماره حساب بانک مسکن ارسال می گردد .

  2. متقاضیان بعد از دریافت شماره حساب به بانک مسکن جهت واریز وجه خود اعلام کنند.

  3. پس از واریز وجه با در دست داشتن فیش واریزی به واحد مسکن مهر شرکت عمران امیرکبیر مراجعه و انتخاب واحد خود را ثبت و قطعی کنند .


طریقه شرکت در مناقصه ها و مزایده ها:

متقاضیان محترم جهت شرکت در مناقصه ها و مزایده ها که در سایت شرکت عمران شهر امیرکبیر اطلاع رسانی می شود به سایت ستاد ایران به آدرس ذیل مراجعه کنند .

www.setadiran.ir