منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
هفته دولت گرامی باد

هفته اول شهریور ماه، که به نام ویاد شهیدان والا مقام رجایی وباهنر مزین

وبه نام هفته دولت با شعار تدبیر وامید برای تولید واشتغال را به همه دولت مردان خدوم

و مجموعه اداری واجرایی کشور تبریک می گوییم