منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
فراخوان عمومی وفروش زمین وواحدهای تجاری

واگذاری وفروش تعداد دوازده قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران

و همچنین چهارده واحد تجاری احداث شده در شهر جدید امیرکبیراز تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷

لغایت ۱۳۹۶/۵/۲۹ آغاز شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت مشخصات اراضی واملاک فوق به آدرس :

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.irمراجعه نمایید.

آدرس:اراک کیلومتر ۴۰ جاده اراک-سلفچکان شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران

ویا با شماره تلفنهای :۳۳۵۵۲۹۹۶-۳۳۵۵۲۹۷۱-۳۳۵۵۲۹۸۱-۰۸۶ داخلی ۱۱۸تماس حاصل فرمائید.