منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
برگه دوم

 

فروش واحد های تجاری

شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر درنظر دارد تعدادی از مغازهای ساخته شده در قسمت بازارچه شهر را به فروش برساند متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به شرکت عمران مراجعه ویا باشماره تلفن های ۸۱- ۰۸۶۳۳۵۵۲۹۷۱ داخلی ۱۱۸و ۱۲۸ تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب


واگذاری زمین باکاربری های مسکونی-تجاری وصنوف مزاحم

 

به اطلاع عموم همشهریان گرامی میرساند تعداد دو قطعه زمین تجاری-هشت قطعه زمین صنوف مزاحم وشانزده قطعه زمین مسکونی در شهر مهاجران و پانزده واحد تجاری ساخته شده (عرصه واعیان) در شهر جدید امیر کبیر توسط شرکت عمران بدون تشریفات مزایده و بصورت قیمت نقدی پایه کارشناسی به فروش میرسد.

ادامه مطلب


واگذاری واحدهای مسکن مهر ویلایی

 

با توجه به حذف شرایط چهار گانه مسکن مهر در انتخاب متقاضی درحال حاضر از پروژه ۱۱۳۱ واحدی مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر ۱۳۰ واحد فاقد متقاضی میباشد در این راستا به منظور تعین تکلیف واحهای فوق الذکر و در اجرای تصویب نامه فوق و دستور العمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و در جهت تسریع در جذب متقاضی این شرکت آمادگی دارد واحدهای مذکور را به متقاضیان واجد شرایط در ادارات دولتی-تعاونیها-واشخاص واگذار نماید.

 

ادامه مطلب


حذف شرایط چهارگانه مسکن مهر امیرکبیر

 

نظر به ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۵۱۹۷۴/ت/۵۲۱۶۰ هیات محترم وزیران در خصوص الحاق تبصره (۳) به بند(۲) ماده(۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شرایط چهارگانه مسکن مهر در انتخاب متقاضی حذف گردید.

ادامه مطلب


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نگهداری فضای سبز در شهر جدید امیرکبیر

شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز در شهر جدید امیرکبیر به شماره ۲۰۰۹۶۱۳۴۱۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

خرید و اجرای ۳ عد برج نوری ۲۱متری و ۶۰ عدد چراغ پارکی در شهر جدید امیرکبیر

شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای ۳ عد برج نوری ۲۱ متری و ۶۰ عدد چراغ پارکی در شهر جدید امیرکبیر به شماره ۲۰۰۶۹۱۳۴۱۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

پروژه احداث ۱۱ واحد تجاری در شهر جدید امیرکبیر

شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ۱۱ واحد تجاری در شهر جدید امیر کبیر به صورت ۵۰ درصد نقد و۵۰ درصد تهاتر با زمین در شهر های جدید مهاجران و امیر کبیر به شماره ۲۰۰۶۹۱۳۴۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

پروژه احداث استخر و سالن ورزشی در شهر جدید امیر کبیر

شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث استخر و سالن ورزشی در شهر جدید امیر کبیر به صورت ۵۰ درصد نقد و۵۰ درصد تهاتر با زمین در شهر های جدید مهاجران و امیر کبیر به شماره ۲۰۰۹۶۱۳۴۱۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


صفحات: ۲ ۱